Przewody pomiarowe

Przewody pomiarowe

Sensory to jedne z podstawowych podzespołów używanych w projektach elektronicznych. Nie ma znaczenia, czy tworzysz prosty system sterowania światłem, czy zaawansowanego robota kroczącego. W każdym wariancie potrzeba czujników, a do nich odpowiednich przewodów pomiarowych!

Bez czujników świat elektroniki programowalnej byłby uboższy

Przewody pomiarowe to elementarne części elektroniki programowalnej, które odpowiadają za przesyłanie sygnałów z urządzenia mierniczego do bazowego. Inaczej mówiąc, przewód pomiarowy jest kanałem komunikacji między określonym sensorem a – zazwyczaj – płytką główną.

Mierniki i pomiary to ogromna gałąź elektroniki programowalnej. Jej fenomen wynika między innymi z dostępności ogromnej liczby sensorów. W swoich projektach DIY można użyć zarówno czujników profesjonalnych, np. mierników ciśnienia, mierników gazów, zawartości powietrza, smogu, mierników medycznych, jak i wielu innych sensorów zaawansowanych. Czujki audio-wizualne, czujniki gestów i ruchów, a nawet głośniki interpretujące mowę i przekładające ją na poszczególne rozumienie komend – to wszystko jest możliwe. Gwarantują to najnowsze sensory do elektroniki programowalnej.

Do czego służą przewody pomiarowe i jakie jest ich zastosowanie?

Przewody pomiarowe jedną stroną podłącza się do miernika, a drugą do urządzenia bazowego. Tym drugim najczęściej jest płytka główna, choć nie zawsze (czasem funkcję tę spełniają rozszerzone magistrale, dodatkowe płyty główne i niektóre moduły). Zasada działania takich przewodów jest wyjątkowo prosta. Przewodzone nimi sygnały interpretowane są przez płytkę główną. Oczywiście stosowanie przewodów pomiarowych nie zawsze jest konieczne. Niektóre nowoczesne mierniki, czujniki i pozostałe systemy pokrewne przesyłają sygnał Wi-Fi lub Bluetooth. Z drugiej strony prostsze modele płytek nie będą obsługiwały komunikacji bezprzewodowej. Taki stan rzeczy powoduje, że przed wyborem konkretnego produktu warto dokładnie zapoznać się ze specyfiką i parametrami produktów bazowych. Przy wyborze zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją wybieranego kabla pomiarowego.