Przewody wielożyłowe

Przewody wielożyłowe

 Przewody wielożyłowe nadają się do wielu zastosowań. Są nie do zastąpienia w przypadku zaawansowanych projektów elektronicznych. Przewody wielożyłowe wykorzystywane są także do profesjonalnych zadań. Zobacz, co warto o nich wiedzieć.

Przewody wielożyłowe – zastosowanie

Przewody wielożyłowe powstają na skutek ulokowania w jednym elemencie (jednej warstwie ochronnej zewnętrznej) co najmniej dwóch, a w praktyce często trzech, czterech, pięciu lub większej liczby żył. W takich elementach poszczególne żyły muszą być od siebie odizolowane wewnętrzną warstwą ochronną, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłu informacji lub prądu i zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń.

W projektach elektronicznych, w których zagęszczenie kabli musi być duże, a całość ma wykazywać się najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi, warto wykorzystać przewody wielożyłowe, które wykazują się większą odpornością mechaniczną niż przewody jednożyłowe. W dedykowanych sklepach poświęconych elektronice programowalnej można znaleźć specjalne kable wielożyłowe przeznaczone do zginania. Ich warstwy izolacyjne wykonane są z nieco innych materiałów tak, aby w sprostać nietuzinkowym zastosowaniom. Przykładem może być ramię robota lub inny ruchomy element, w którym nieprzystosowany odpowiednio przewód mógłby ulec trwałemu odkształceniu. Zastosowanie przewodów wielożyłowych jest bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od konkretnego modelu kabla. Oczywiście podobnie jak w przypadku kabli z pojedynczą żyłą najczęściej wykonane są one z miedzi, ponieważ ma ona najlepsze właściwości przewodzenia.

Przewody wielożyłowe – oznaczenia

Przewody wielożyłowe oznaczane są za pomocą małych i wielkich liter. Elementy konstrukcyjne żyły nazywa się odpowiednio: D – drut; L – linka, Lg – linka gięta. Kolejne oznaczenie dotyczyć będzie materiału, z którego wykonano rdzeń, czyli miedzi (M), aluminium (A) lub – najrzadziej – stali (F). Kolejna litera może podpowiadać sposób wykończenia, tj. zastosowany system ochronny powłoki. W tym wypadku oznaczeń jest najwięcej, ponieważ istnieje wiele materiałów izolacyjnych stosowanych w kablach. Do najpopularniejszych należą polwinit, guma, tworzywa polipropanowe, polietylenowe i inne.

Ciekawostką językową jest kwestia tego, kiedy powinno się mówić o przewodzie, a kiedy o kablu. Obydwa wyrażenia są poprawne, w praktyce też używane synonimicznie. Niemniej klasyczny wariant interpretacyjny podpowiada, że z „kablem” mamy do czynienia tylko wtedy, gdy dany przewód ma wiele żył. Przewód wielożyłowy jest więc tym samym, co kabel wielożyłowy, ale zasada ta nie działa analogicznie w przypadku przewodów jednożyłowych.